Newyork:               Londra :               Frankfurt:               Sydney:               Tokyo:         

Hakkımızda

Recep Gençer

Kurucu Başkan

Şirketimiz 1983 yılında her çeşit sanayi, ziraat, inşaat, nakliyat, turizm, hizmet, ticaret, ithalat, ihracat ve sair iktisadi faaliyetlerle iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve idaresine katılmak ve bu şirketleri desteklemek amacı ile kurulmuştur. Grubumuz, tarım sektörüne yönelik kimyevi gübre üreten iştiraki BAGFAŞ ile 50 yıldır ülke ve dünya tarımına katkı sunmakta olup 2001 yılında grubumuz bünyesine katılan EGE GÜBRE ile de gücüne güç katmış bulunuyor. Bünyesindeki kuruluşlarıyla Türk çiftçisine dünya standartlarında kaliteli gübreyi, dünya ile rekabet edilebilir fiyatlarla sunmayı ve iskele ve limancılık hizmetleri ile de ülkemizin dış ticaret gelişimine katkıda bulunmayı misyonumuz olarak görüyoruz. Vizyonumuz; ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam ederek çalışanlarımız ve yatırımcılarımız ile kârlı ve sürdürülebilir büyümenin refah ve mutluluğunu birlikte paylaşmaktır.