Newyork:               Londra :               Frankfurt:               Sydney:               Tokyo:         

BiyografiBiyografi

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ VE KURUCUMUZ RECEP GENÇER

 

BALIKESİR, Edincik - Beyköy’ünde 21.04.1932 yılında doğdu.

Balıkesir’de ilk ve orta tahsilini yapıp Milli Eğitim Bakanlığı adına mecburi hizmetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı teknik müsteşarı Sayın Rüştü UZEL tarafından 1945 yılında Ankara’da kurulan Kimya Meslek Lisesinin (32 başarılı öğrenci arasından 1946 yılında) seçilen ilk öğrencisi olmasının yanı sıra; aynı zamanda ilk mezunu olarak da 1950 yılında Ankara Kimya Meslek Lisesinde tahsiliniiyi dereceile tamamlayan üç öğrenciden biri sıfatıyla bir ay sonra Etibank’ın Soma işletmesi laboratuvar şefliğine atandı.

Yıllar içinde, Tunçbilek Lavuar tesisleri ile merkez laboratuvar şefliği görevlerinde bulundu. Etibank Genel Müdürlüğü adına Almanya’da muhtelif sınai kimya tesislerinde 22 ay müddetle özel ihtisas yaptı. Yurda dönüşünde Etibank Genel Müdürlüğünde göreve getirildi. 1957 yılında tekrar Devlet adına özel olarak resmi öğrenci sıfatıyla, Batı Berlin Beut Akademisindesınai kimya mühendisliğitahsili yapıpiyi dereceile bitirdi. Yüksek tahsilini zamanında bitirmesi nedeniyle ikametinin 6 ay uzatılması sonucu yaklaşık bir yıl AEG Hydra tesislerinde başarılı hizmetlerini sürdürdü ve servis şefi ünvanı aldı. Etibank’a olan 17 yıllık mecburi hizmetini tamamlamak üzere 1961 yılı başında yurda döndü ve Etibank Genel Müdürlüğünde Etüd Tesis Baş Mühendisliği görevine getirildi.

Askerlik görevini Genel Kurmay Başkanlığı emrinde araştırma ve geliştirme mühendisi olarak (NBC) Ankara Mamak Tesislerinde ifa etti. Akabinde tekrar Etibank Genel Müdürlüğü Etüd Tesis Baş Mühendisliği görevine getirildi.

 

1963 yılında Etibank’ın Bandırma’da emaneten kurulmasına karar verilen Boraks ve Asitborik Fabrikalarının tesis müdürlüğü görevine (harcırahlı olarak) getirildi. 5 yıl içinde tesislerin kurulmasında çok başarılı hizmetlerde bulunup tesislerin tamamını kurdu, bitirdi, işletmeye açtı ve devletin en yüksek maaşına (13.derecesine) hak kazandı. Ayrıca bakanlık ikramiyesi ve Etibank yönetim kurulu takdirnamesi ile takdir edilen Recep Gençer, bakiye mecburi hizmet karşılığını faizi ile ödeyip zamanın en yüksek aylık ücretiyle 3 yıl İstanbul Porselen Sanayii Genel Müdürlüğü, akabinde (şirket bilanço karından da maaşı dışında % 6 kar payı almak kaydıyla) 4 yıl müddetle Emayetaş genel müdürlüğü ve yönetim kurulu üyeliği yaptı.

1969 yılı sonunda 14 kurucu ortakla sayıları 10.000’e ulaşan (halka açık) Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları ve topluluğunu (yan şirketleriyle birlikte) 300 bin m2. arazi içinde; Bandırma Erdek asfaltı paralelinde (marmara denizine 2000 mt. sahili olan) 600 bin ton yıl kapasiteli Doppel kontak sülfirik asit fabrikasıyla, Nisan prosesli Fosforik asit fabrikası ve 10 megawat enerji üreten karşı tazyik türübüne sahip 5 ana cins kimyevi gübre üreten kendi liman tesisleri ve yardımcı tesisleri ile birlikte entegre olan son yılların modern bir teknik kuruluşunu (Ülkemizin ve Balkanların en büyük gübre kompleksini) ilk özel teşebbüs tesisi olarak kurup kurucu murahhas üyeliğini ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi.

40 yıl boyunca 9 defa sermaye arttırımı yapmasına rağmen her yıl ortaklarına tatmin edici temettü dağıttı. 2000 yılında Ege Gübre Sanayii A.Ş.’ni de (İzmir Foça sahilinde 750 bin m2 araziye sahip Ege denizi ile irtibatlı) satın alıp 3 yıl müddetle yönetim kurulu başkanlığını ve murahhas üyeliğini yaptı.

Şirketi her yıl normal temettü verir ve borçsuz (bankaların peşinde koşmadan) üretim yapar hale getirdikten sonra tüm şirketlerindeki görevlerini; yetiştirdiği yüksek tahsilli, lisan bilen çocuklarına bırakıp, yönetimden ayrılıp 1983 yılında kurduğu Gençer Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı ile 1982 yılında kendisi adına kurduğu Recep Gençer Vakfı’nda çalışmalarını sürdürmeye başladı.

 

Bu muvaffakiyetleri karşsında Recep Gençer’i, ülkemizde Televizyon tek kanal iken T.R.T.’ninzirveye ulaşanlaradı ile hazırladığı haftalık programının ikinci haftasında Türkiye’mizin muvaffak olmuş adamı ve yöneticisi olarak çağırılıp bir saat müddetle yaptığı çalışmalar ve eriştiği başarılar T.R.T. tarafından program olarak sunuldu.

Recep Gençer’in hayatında çektiği sıkıntılarını, tüm karşılaştığı problemlerini nasıl çözdüğünü ifade eden (Hayatım ve Girişimci bir Sanayicinin Anıları, adında)  iki kitabı  mevcuttur.

Ayrıca Bandırma - Çanakkale yolu üzerine Marmara beldesinin tam teşekküllü Meslek Lisesini 70 bin metre karelik arazi üzerine kurmuş; dah sonra ise eşi adına bir spor tesisi (çok amaçlı spor salonu) kurup, Milli Eğitim Bakanlığına (A-Z’ye tamamlayıp) teslim etmiştir. Yıllardır mezun veren; Meslek Lisesi ile halen içinde 700’e varan sayıda öğrencinin eğitim görmesini sağlamıştır.

Kurduğu vakfına şahsi yardımları dışında gelir sağlamak için Recep Gençer Vakfı adına, gelir getiren, Bandırma - Erdek asfaltı üzerinde bir Akaryakıt istasyonu kurmuştur.

Yardımları ile desteklediği öğrencilere karşılıksız burslar veren, sosyal yardımlarda bulunan ve dini inançlarının da güçlü olduğu bilinen Recep Gençer; Türk-Alman İş Adamları derneğinin ilk Devlet kurucu temsilcisidir (Türk Hösttün Genel Müdürü Prof. Kaiser ile birlikte).

Mevcut şirketlerin en büyük ortağı (sahibi sayılan) hali hazırda Recep Gençer’dir. Sahibi olduğu şirketlerin % 40’ı halka açık olarak borsanın en değerli temettü dağıtan şirketlerindendir

Recep GENÇER’in yönetimi devretmesinden sonra; Sirketlerdeki ilerlemeler:

BAGFAŞ’ta ; fabrikaların ayrı ayrı bakım ve revizyonları yapılmış, her yıl iyi sonuçlar alınmış ve son olarak ta hiçbir şirkete nasip olmayan Almanya Commerzbank Hermes Konsorsiyumu’ndan, yatırımların  % 85’inin ödenmesi için 13 yıl vadeli, teminatsız, % 3 sabit faizli, 3 yıl ödemesiz süreli yaklaşık 150 milyon Euro kredi temin ederek, tesislerin anahtar teslim 2.5 yıl müddetle bitirilmesi konusunda UHDE (Thysen) firması ile mukavele yapılmış olup, çiftçimizin çok büyük ihtiyacı olan Kalsiyum Amonyum Nitrat fabrikası son lisanslara göre kurulacak ve böylece Bagfaş  tesislerin toplam kapasitesi  1.700.000 tona ulaşacak ve tam entegre bir ülke tesisi olacaktır.

 

EGE GÜBRE’de ise; gübre tesislerinde üretime devam edilmekte, kimyasal sıvı maddelerin depolanması amacıyla 23 adet tanktan oluşan 2000 metreküp kapasiteli tank terminalinde kiralama hizmetleri tam kapasite ile sürdürülmektedir.

Bu faaliyetlerin yanında, 366 mt. uzunluğunda ve 30 mt. enindeki mevcut iskeleye paralel 367 mt. uzunluğunda ve 40 mt. eninde bir iskele inşa edilmiş ve toplam 49.800.000 US$’na mal olan son büyütme çalışmaları ile tesis sanayi iskelesi olmaktan çıkarak toplam yanaşma uzunluğu 1.698 metreye ulaşmıştır. Her türlü yükün yükleme ve boşaltılmasının yapıldığı (genel kargo, dökme sıvı, dökme katı, konteyner) elleçleme kapasite ve imkânına sahip; İzmir Aliağa tesislerinden sonra Ege Foça sahilinde en büyük limanı haline getirilmiş bir terminal mevcuttur. Yanaşma uzunluğu açısından bölgesinin en büyüğü olan ve 180 mt. ortalama boya sahip 8 adet geminin tam yüklü draftla aynı anda yanaşabildiği terminal’de, üçüncü kişilere de hizmet verilmekte olup, konteyner elleçleme işleri için, İspanyol CAPSA firması ile yapılan öncelikli yanaşma hakkı veren bir anlaşma ile Şirket ayrıca yıllık gelir sağlamaktadır.

 

Recep Gençer; Neriman Gençer ile evli olup Y. Kemal, Ahmet, Buket isminde üç evlat, 6 toruna sahip olup Almanca ve Fransızca bilmektedir.

Recep Gençer ile ilgili Ansiklopedik bilgiler bundan önce, MEYDAN LAROUSSE’un Büyük Lügat ve Ansiklopedisi’nin G. fihristinde yer almış olmakla beraber; tesisleri ve şahsı hakkında da İngiltere Kimya Gübre Literatüründe  WORLD DIRECTORY OF Fertilizer Manufacturers’de bilgiler verilmiştir.