Newyork:               Londra :               Frankfurt:               Sydney:               Tokyo:         

İştirakler


İştiraklerimiz


1BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 1969 yılında ülkemizin artan kimyevi gübre ihtiyacını gören Etibank Boraks ve Asitborik fabrikaları kurucusu genç bir mühendis olan Sınai Kimya Yüksek Mühendisi RECEP GENÇER' in önderliğinde yöre çiftçi ve iş adamları tarafından kurulmuştur. Kuruluşunu takiben halka açılan BAGFAŞ’ın hisse senetleri o tarihlerden itibaren piyasalarda işlem görmüştür. Mali verilerine ulaşmak için lütfen tıklayın
2BADETAŞ
1976 Yılında Bandırma’da kurulmuş olup grubumuz ve bölgemizin sigortacılık hizmetleri ile Bagfaş’a liman hizmetleri vermek üzere Bandırma körfezinde hizmet yapmaktadır. 1999 Yılında Bagfaş tesislerine gelen gemileri yanaştırmak için iki adet römorkör alınıp liman hizmetleri faaliyetleri büyütülmüştür. Sigortacılık ve liman hizmetleri faaliyetlerinin büyümesi ve gelişmesi neticesinde sigortacılık hizmetleri 2009 yılında kurulan Badetaş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne devredilerek faaliyetleri ayrılmıştır. Holdingimizin iştirak miktarı % 11,60 oranındadır. Mali verilerine ulaşmak için lütfen tıklayın
3BAGASAN
Bagfaş Ambalaj Sanayii A.Ş. 1982 Yılında kurulan Bagfaş üretimini torbalamak için Batı Almanya’nın Windmoeller & Hoelscher firması ile polietilen polipropilen torba fabrikası olarak 1984 yılında üretime başlamış olup, akabinde 1996 yılında % 50 tevsi edilmek suretiyle 16 milyon adet torba üretimine ulaştırılarak Bagfaş ve Ege Gübre tesislerinin üretimlerini paketleyecek kapasite sağlanmıştır. Holdingimizin % 64,25 iştirakine tabiidir. Mali verilerine ulaşmak için lütfen tıklayın
4BAGFAŞ TEKNİK
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ticaret Ltd. Şti. Holdingimizin % 30 iştiraki ile 2000 yılında kurulan şirket, bilinen ya da ileride sağlanacak teknolojiye uygun olarak endüstri alanında, her türlü araç ve gereçler ile endüstriyel fabrika kuruluşu, makine imalatı, montajı, nakliyesi ve demontajı, bakımı, malzeme alımı ve ticareti şirketimizin başlıca amacıdır.
5BADETAŞ SİGORTA
Badetaş Sigortacılık ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Grubumuzun ve bölgemizin sağladığı ekonomik büyüme ve gelişmeler, artan ihtiyaç ve hizmetlerin çeşitliliği sebebiyle konularında özellik arz eden faaliyetleri ayırmak zaruriyeti doğmuştur. Sigortacılık ve aracılık hizmetlerinde ihtisaslaşmayı sağlamak, grubumuzun ve bölgemizin ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmetler sunabilmek için 2009 yılında kurulmuş ve Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. bünyesinde yer alan sigortacılık hizmetlerini devir almıştır.
6EGE GÜBRE
Ege Gübre Sanayii A.Ş. Ege Gübre Sanayi A.Ş. 1973 yılında kurulmuş, 1974 yılında kompoze gübre tesislerinin temellerini atmış ve 11 Mart 1978 tarihinden itibaren gübre üretimine devam etmektedir. 2001 yılında holding bünyesine katılmış bulunan bu kuruluşumuz aynı zamanda Aliağa Nemrut körfezinde bulunan iskele ve liman yatırımları ile ege bölgesinin en büyük alan, kapasite ve ekipmanına sahip özel limanına da sahiptir. Mali verilerine ulaşmak için, lütfen tıklayın